+86 13348016660 (Sammer Guan)
 +86 13338006518 (Julie Lu)

Address:No. 2 ,Yang Yun Road, Suzhou Industrial Park area, Suzhou city, Jiangsu state, China
                  expak@outlook.com
CONTACT US
No. 2 ,Yang Yun Road, Suzhou Industrial Park area, Suzhou city, Jiangsu state, China
+86 512 83991006
+86 512 83991006
+86 13338006518    (Julie Lu)
+86 13348016660   (Sammer Guan)
EXHIBITION